Ahmadiyya Priangan Timur

.

Sunday, 22 February 2015

KHASIAT DOA

Jika tidak ada doa maka manusia tidak dapat mencapai tahap haqqul yaqin dalam mengenali Allah. Melalui doalah ilham diperoleh. Melalui doa kita berkata-kata dengan Allah Ta’ala. Tatkala mahnusia manusia terus-menerus memanjatkan doa dengan , ikhlas, dengan Tauhid, dengan kecintaan, kesungguhan, dan kesucian, lalu mencapai kondisi fana maka barulah Tuhan Yang Hidup itu zahir baginya, yaitu Tuhan yang terselubung bagi orang-orang lain”
(Malfuzhat, jld. I, hlm. 291).

0 komentar:

Post a Comment