Ahmadiyya Priangan Timur

.

Sunday, 1 March 2015

ORANG-ORANG YANG ENGGAN DATANG MENETAP BERSAMA HAZRAT MASIH MAUUD as

Hazrat Masih Mau'ud a.s. menekankan kepada para pengikut beliau untuk seriang-sringcdatang dan menetap bersama beliau agar memperoleh siraman ruhani. Namun terdapat orang-orang yang banyak memberikan dalih untuk tidak datang. Dengan sangat menyesal beliau a.s. mengeluhkan orang-orang tersebut, khususnya yang tidak datang untuk Jalsah yang telah beliau tetapkan:

“Orang-orang yang memberikan dalih (alasan) ini adalah seperti orang-orang yang berdalih kepada Hazrat Nabi Karim saw.: “Inna buyutinaa ‘auratun (sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka” – Al-Ahzab, 14). Dan Allah Ta’ala telah menyatakan bahwa hal itu tidak benar: "ly yuriiduuna illaa firaara (mereka tidak lain hanyalah hendak melarikan diri” – Al-Ahzab, 14).

 (Malfuzhat, jld. I, hlm. .456.). 

0 komentar:

Post a Comment