Ahmadiyya Priangan Timur

.

Monday, 16 February 2015

MUKJIZAT AKHLAK RASULULLAH SAW

“Di dalam keramat akhlak (kemuliaan dan kehebatan akhlak) terdapat pengaruh besar. Kalangan filsuf tidak mendapat kepuasan dan ketenangan dari [ilmu-ilmu] makrifat dan hakikat, namun akhlak-akhlak agung menimbulkan pengaruh yang besar s dan mendalam pada diri mereka.

Salah satu mukjizat akhlaki Rasulullah saw. adalah, suatu kali beliau tengah tertidur di bawah sebuah pohon [sepulangnya dari suatu peperangan]. Beliau terbangun mendengar suatu keributan. Ternyata seorang badui (Arab gurun) sambil menggenggam pedang mendekati beliau, lalu menggertak, “Hai Muhammad! Katakanlah, siapakah yang akan dapat menyelamatkan engkau dari tanganku saat ini?!” Dengan sangat tenang dan tentram beliau bersabda, “Allah!”

Ucapan beliau itu tidak sama seperti ucapan manusia biasa lainnya. “Allah” yang merupakan sebuah nama Zat Allah Ta’ala -- dan menghimpun segenap Sifat yang sempurna -- keluar dari mulut Rasulullah saw., yang mengalir dari kalbu justru masuk menancap ke dalam kalbu [orang itu]. Dikatakan, itulah Isim A'zam (Nama Teragung) dan di dalamnya terdapat berkat-berkat yang besar. Akan tetapi seseorang yang tidak ingat akan Allah Ta’ala, bagaimana mungkin ia akan mengambil manfaat dari [Isim ‘Azham] itu.

Ringkasnya, demikianlah kata "Allah" telah keluar dari mulut beliau saw. sehingga menimbulkan dampak yang besar pada diri orang itu dan tangannya pun gemetar, sehingga pedang terjatuh. Pedang itu juga yang diambil Rasulullah saw., lalu beliau saw. bersabda kepadanya, “Sekarang katakanlah, siapa yang akan dapat menyelamatkan engkau dari tanganku?”

Nama siapa pula yang dapat disebut oleh orang badui yang sudah gemetaran, Akhirnya Rasulullah saw. memperlihatkan akhlak fadhilah beliau dan bersabda, “Pergilah, engkau dibebaskan”, Dan beliau berabda lagi, “Pelajarilah akhlak dan keberanian dariku.” Mukjizat akhlaki tersebut telah memberikan dampak (pengaruh) sedemikian rupa pada orang itu, sehingga akhirnya ia masuk Islam.”
 
 (Malfuzat, jld. I, hlm. 101).

0 komentar:

Post a Comment