Ahmadiyya Priangan Timur

.

Thursday, 19 February 2015

RAMADHAN BULAN PENUH BERKAT

Pada tanggal 15 Januari 1981 Hadhrat Masih Mau’ud a.s. bersabda: “Bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh berkat (mubarak) [untuk banyak memanjatkan] doa-doa” 

(Malfuzhat, jld I. hlm. 205). 

0 komentar:

Post a Comment