Ahmadiyya Priangan Timur

.

Tuesday, 24 February 2015

KESEMPURNAAN TERTINGGI DARI SHIDDIQ

“Prinsip dan kesempurnaan tertinggi dari shiddiq (orang yang benar) adalah ketika dia merasakan dirinya lemah serta miskin, dan mengatakan “Iyyāka na’budu” (hanya kepada Engkau kami menyembah), sedemikian rupa dalam kekuatannya, dia mengambil kebenaran dan meninggalkan kedustaan; dia menjauhi semua kotoran yang berhubungan dengan kedustaan. Dia memutuskan untuk tidak akan pernah berkata dusta, dia tidak akan memberikan kesaksian palsu, dia tidak akan mengatakan dusta meskipun dikuasai emosi -- baik itu untuk tujuan baik atau pun perbuatan jahat – ia tidak akan berkata dusta. Mencapai taraf ini dia seolah-olah bertindak sesuai iyyāka na’budu (hanya kepada Engkau kami beribadah), tindakannya tersebut adalah ibadah yang sempurna.

Iyyāka na’budu (hanya kepada Engkau kami beribadah) diikuti oleh iyyāka nasta’īn (hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan). Meskipun dia tidak mengucapkan kata-kata ini, Tuhan Yang Maha Perkasa – Yang adalah Sumber utama dari semua anugerah dan kebenaran -- pastilah menolongnya.

Dia juga akan menjelaskan prinsip kejujuran dan kebenaran. Contohnya, setiap orang mengetahui bahwa pedagang yang mengikuti prinsip yang baik serta bertindak benar dan jujur, akan mendapat tambahan ribuan rupees atas penanaman modalnya yang satu penny”. 
 
(Malfuzhāt, jld I, hlm. 350).

0 komentar:

Post a Comment